En verden uden tortur: forklaret til børn & unge

IRCT kom til ud af et behov for at reagere på den udbredte brug af tortur rundt om i verden og hjælpe de hundredtusindvis af torturofre, hvis smerte og lidelse er de begåede staters ansvar. Et behov, der i dag desværre er stigende, og hvor tortur endda glorificeres igennem tv, film og musik mv., som flittigt tilgås af børn og unge.

Som en global, demokratisk medlemsorganisation, med hele 160 medlemscentre i over 70 lande, har vi derfor et enestående kendskab til den demokratiske proces og en særlig forståelse af, og med øje for, de kulturelle forskelligheder.

I den forbindelse ønsker vi at bidrage til en bedre forståelse for demokrati og menneskerettigheder blandt børn og unge, især med fokus på den sundhedsbaseret rehabilitering inden for alle søjler i den globale kamp mod tortur: forebyggelse, ansvarlighed og erstatning.

Derfra udsprang projektet ”En verden uden tortur: forklaret til børn & unge,” hvor vi sammensatte et program og undervisningsmateriale, som er hhv. tilrettet børn og unge i folkeskoler og på gymnasier, med deres respektive aldersgrupper taget i betragtning.

Vi har bl.a. foretaget et videointerview med en psykolog fra et af vores danske medlemscentre, Oasis. Heri inkluderede vi videointerviews med børn af torturoverlevere, udarbejdet af et andet af vores medlemscentre, DIGNITY, samt en syrisk dreng, der selv har oplevet tortur.

Dette har udmundet sig i fire videoer, der fører eleverne igennem en læringsrejse, med indblik i hvad tortur er, behandlingsforløb, hvordan det påvirker torturoverleveren og dennes familie, og suppleres med oplæg, illustrationer, korte workshops, Kahoot, værktøjer og andet.

Med programmet og materialet i hånden, har vi aflagt besøg til adskillige skoler rundt i København, og præsenterede dem for IRCT’s arbejde, herunder den demokratiske proces i en global og tværkulturel organisation, vigtigheden og behovet af det, hvilke menneskerettighedsstandarder, konventioner og verdensmål vores arbejde udspringer fra og bidrager til.

Under vores besøg, gav vi eleverne et særskilt og interaktivt indblik i ovenstående, bl.a. ved at engagere dem med (gruppe)øvelser, quiz, samt løbende spørgsmål.

Vi trak desuden paralleller fra vores arbejde med trauma, depression mv. til hverdagsemner og -oplevelser, som var mere relaterbart for eleverne, såsom mobning, ensomhed, sociale medier, tv og film, spil mv.

Eleverne var reflekterende, engagerede og bidrog positivt, selv udover vores forventninger, og særligt under den afsluttende quiz/konkurrence, udviste de stor interesse og en masse læring.

Afslutningsvist gav vi børnene konkrete råd og redskaber, som du kunne benytte sig af i deres hverdag i og udenfor skolen, og sørgede for fællesspisning, for at understrege et af vores råd, om vigtigheden af at inkludere hinanden og få talt sammen.

Vi har sørget for at samle vores materiale på vores hjemmeside her, så andre børn og unge kan få gavn af disse og lærerne evt. kan supplere deres undervisning med det.

Videoer

Vores fire videoer, der fører eleverne igennem en læringsrejse, med indblik i hvad tortur er, behandlingsforløb, hvordan det påvirker torturoverleveren og dennes familie.

Video 1

Hvad er tortur?

Video 2

Behandlingsforløb

Video 3

Pårørende til torturoverlever

Video 4

Torturoverlever

Kahoot Quiz

Vi har desuden udarbejdet en Kahoot quiz, som følger op på den information som eleverne får igennem præsentationen, herunder de fire videoer. Det har været populært blandt eleverne, og at der er et element i præsentationen som er mere interaktivt og inkluderer noget konkurrence har fået positivt feedback.